Re: [Inkscape-translator] Marró amb la traducció catalana d'NSIS