Re: [Inkscape-translator] [Forum] Marró amb la traducció catalana d'NSIS