Inkscape Devel

inkscape-devel@lists.inkscape.org

January 2004

  • 36 participants
  • 229 discussions
GUADEC logo invitation
by David Neary 30 Jan '04

30 Jan '04
banner printing
by Robert Crosbie 30 Jan '04

30 Jan '04
Re: [Inkscape-devel] gtk wheel
by bulia byak 30 Jan '04

30 Jan '04

30 Jan '04
Update on Inkscape release plan
by Bryce Harrington 30 Jan '04

30 Jan '04
RE: default document
by bulia byak 30 Jan '04

30 Jan '04
default document
by MenTaLguY 30 Jan '04

30 Jan '04
default document
by Nathan Hurst 30 Jan '04

30 Jan '04
fullscreen mode
by Johan C 30 Jan '04

30 Jan '04
fullscreen mode
by Johan Ceuppens 30 Jan '04

30 Jan '04