Inkscape Users

inkscape-user@lists.inkscape.org

June 2007

  • 85 participants
  • 84 discussions
Cairoification clarification
by Bill Baxter 24 Jun '07

24 Jun '07

23 Jun '07
ttf or Adobe Type 1 fonts
by Jan Homan 22 Jun '07

22 Jun '07
7 14
0 0

22 Jun '07
Draw a web site using only Inkscape
by Haakon Meland Eriksen 22 Jun '07

22 Jun '07
15 32
0 0
non standard Inkscape SVG output
by Andy Richardson 22 Jun '07

22 Jun '07
Help needed on OS X
by Jean-Olivier Irisson 22 Jun '07

22 Jun '07
Imported png blurred
by Facundo Casco 21 Jun '07

21 Jun '07
4 10
0 0

21 Jun '07
Cropping
by Keenan Pepper 21 Jun '07

21 Jun '07